Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%podieľajme sa spolu
na rozvoji nášho regiónu
 

Najnovšie aktuality

Nový Receptár MAS Vršatec 1. február 2016

Nový Receptár MAS Vršatec

Novinky 0 komentárov

Kancelária MAS Vršatec sa rozhodla aktualizovať jeden zo svojich najúspešnejších propagačných materiálov.

Čítať viac >
1. február 2016

HLASUJTE za detské ihrisko pre Ilavu

Novinky 0 komentárov

 Vážení priatelia, fanúšikovia, kolegovia, partneri, starostky a starostovia, poslanci,

Čítať viac >
Zasadnutie Výboru MAS Vršatec  27.1.2016 28. január 2016

Zasadnutie Výboru MAS Vršatec 27.1.2016

Novinky 0 komentárov

Dňa 27.1.2016 sa konalo prvé zasadnutie Výboru MAS Vršatec v roku 2016. Na tomto zasadnutí sa prerokovali dôležité body pre rok 2016  : úprava výšky členského príspevku, aktivity MAS v roku 2016, podrobný súhrn a prehľad čerpania jednotlivých obcí a plánovanie Valného zhromaždenia.

Čítať viac >
Darujte 2% MAS Vršatec 27. január 2016

Darujte 2% MAS Vršatec

Novinky 0 komentárov

Darujte svoje 2% MAS Vršatec, ktorej cieľom je rozvoj a zatraktívnenie nášho regiónu pod Vršatcom. Vopred ďakujeme!

Čítať viac >
26. január 2016

Výzva pre záujemkyne o prácu opatrovateľky!

Novinky 0 komentárov

Nezisková organizácia Silver care, n.o., Námestie slobody 1057, 02201 Čadca hľadá nové opatrovateľky. Podmienkou je splnenie jedného z nasledujúcich kvalifikačných predpokladov: dosiahnuté vyššie odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dosiahnuté úplné stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dosiahnuté stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, dosiahnuté nižšie stredné odborné vzdelanie získané v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, absolvovaný akreditovaný kurz opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín, alebo sa jedná o fyzickú osobu, ktorá k 29.2.2012 dovŕšila vek 55 rokov a opatrovala 3 roky fyzickú osobu odkázanú na pomoc fyzickej osoby (preukazuje sa napr. potvrdením z príslušného ÚPSVaR o poberaní peňažného príspevku na opatrovanie). Pre bližšie info kontaktujte Ing. Teresu Pavláskovú na telef. čísle: 0907 988 116.

Čítať viac >
26. január 2016

Novootvorené Zariadenie sociálnych služieb sv. Marty v Jacovciach (okr. Topoľčany)

Novinky 0 komentárov

Nové zariadenie ponúka 24- hodinovú starostlivosť o občanov odkázaných na sociálnu službu v Domove sociálnych služieb alebo v Zariadení pre seniorov. V zariadení je možné ubytovať sa v jednolôžkových a dvojlôžkových obytných jednotkách s vlastnou kúpeľňou so sprchovacím kútom. V každej izbe je zabudovaný informačno-komunikačný systém na privolanie pomoci. Zariadenie ponúka komplexnú stravovaciu jednotku. Prijímateľa sociálnej služby je možné umiestniť aj na dobu určitú a je kompletne bezbariérové. Nachádza sa tu telocvičňa určená na rehabilitačné cvičenia a rôzne spoločenské aktivity, terapeutické miestnosti a wellness. V zariadení sa nachádza kaplnka, kde kňaz slúži denne sväté omše. Sociálno-zdravotný úsek ochotne pomôže pri vybavovaní náležitostí spojených s umiestnením príbuzného do nášho zariadenia.

Čítať viac >
21. január 2016

HLASUJTE za detské ihrisko v Ilave !!!

Novinky 0 komentárov

 Vážení priatelia, fanúšikovia, kolegovia, partneri, starostky a starostovia, poslanci,

Čítať viac >
Stratégia CLLD hotová !!!!! 17. december 2015

Stratégia CLLD hotová !!!!!

Novinky 0 komentárov

Kancelária MAS Vršatec v poslednom období intenzívne pracovala na dokumente, ktorý  môže ovplyvniť život v našom regióne na dlhé obdobie a ktorý do nášho územia môže opäť priniesť nemalé financie na rozvoj obcí ale aj na podporu podnikateľov a občianskych združení.  S radosťou vám oznamujeme, že dokument sme dokončili a odovzdali na Ministerstve pôdohospodárstva SR. 

Čítať viac >
Mimoriadne Valné zhromaždenie 17. december 2015

Mimoriadne Valné zhromaždenie

Novinky 0 komentárov

Dňa 14.12.2015 sa v kancelárii MAS Vršatec v Nemšovej konalo mimoriadne Valné zhromaždenie MAS Vršatec, na ktorom sa schvalovala stratégia CLLD pre nasledovné programové obdobie 2014- 2020. Predmetom bolo tiež schválenie aktualizovaných stanov tak, aby boli v súlade s metodickým pokynom CLLD.

Čítať viac >
Odborný workshop týkajúci sa výmeny skúseností medzi MAS a informácií o čerpaní prostriedkov z EŠIF v rokoch 2014- 2020 3. december 2015

Odborný workshop týkajúci sa výmeny skúseností medzi MAS a informácií o čerpaní prostriedkov z EŠIF v rokoch 2014- 2020

Novinky 0 komentárov

Dňa 13.11.2015 sa MAS Vršatec zúčastnila odborného workshopu, ktorý sa konal v Bánovciach nad Bebravou. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia a členovia  za MAS Bebrava, MAS Kopaničiarsky región, MAS Beckov- Čachtiece a zástupca za MAS Vršatec.  

Čítať viac >
< predchádzajúce
ukazovatele