Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
 
10. ročník súťaže 3. jún 2020

10. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020"

Novinky 0 komentárov

Dávame do  pozornosti 10. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.Túto súťaž každoročne vyhlasuje Národná sieť rozvoja vidieka SR.

Čítať viac >
2. jún 2020

Nové výzvy na odborných hodnotiteľov

Novinky 0 komentárov

MAS Vršatec vyhlásila dňa 2.6.2020  Výzvy na odborných hodnotiteľov pre  výzvy  MAS 028/6.4/1   Podpora na investície do vytvárania  a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (mimo Bratislavský kraj)  a  MAS 028/7.5/2  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácii a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné  využitie (mimo Bratislavský kraj) . Bližšie informácie o výzvach nájdete   TU. 

Čítať viac >
MAS Vršatec vyhlasuje ďalšiu výzvu! 26. máj 2020

MAS Vršatec vyhlasuje ďalšiu výzvu!

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Čítať viac >
30. apríl 2020

Výzva IROP-CLLD-P782-512-005

Výzvy 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec

Čítať viac >
Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!! 20. apríl 2020

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!!

Výzvy 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec

Čítať viac >
2% Podieľajme sa spolu na rozvoji regiónu spod Vršatca 6. marec 2020

2% Podieľajme sa spolu na rozvoji regiónu spod Vršatca

Novinky 0 komentárov

MAS Vršatec sa aj tento rok uchádza o vaše 2 % dane.

Čítať viac >
2. marec 2020

"Malé veci okolo nás" - grantový program Vetropack Nemšová s.r.o.

Novinky 0 komentárov

Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých , netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Čítať viac >
MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1 17. február 2020

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Čítať viac >
Dotácie a grantové príspevky TSK 31. január 2020

Dotácie a grantové príspevky TSK

Novinky 0 komentárov

Dávame do pozornosti možnosť čerpania dotácii z Trenčianskeho samosprávneho  kraja. Neváhajte a využite túto  možnosť ako zveľadiť svoje okolie alebo činnosť občianskeho zduženia. Ak máte nejaký nápad, radi vám s projektom pomôžeme. 

Čítať viac >
OZNAM 13. november 2019

OZNAM

Novinky 0 komentárov

Kancelária MAS Vršatec bude v dňoch 14. a 15. novembra 2019 (štvrtok, piatok) zatvorená z dôvodu  účasti na konferencii  "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politky" v Trenčianskych Tepliciach.

Čítať viac >
ukazovatele