Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
 
Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!! 20. apríl 2020

Výzva IROP-CLLD-P782-511-003 pre PODNIKATEĽOV!!!

Výzvy 0 komentárov

Miestna akčná skupina Vršatec

Čítať viac >
2% Podieľajme sa spolu na rozvoji regiónu spod Vršatca 6. marec 2020

2% Podieľajme sa spolu na rozvoji regiónu spod Vršatca

Novinky 0 komentárov

MAS Vršatec sa aj tento rok uchádza o vaše 2 % dane.

Čítať viac >
2. marec 2020

"Malé veci okolo nás" - grantový program Vetropack Nemšová s.r.o.

Novinky 0 komentárov

Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých , netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Čítať viac >
MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1 17. február 2020

MAS Vršatec vyhlasuje výzvu - MAS Vršatec 028/7.5/1

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Čítať viac >
Dotácie a grantové príspevky TSK 31. január 2020

Dotácie a grantové príspevky TSK

Novinky 0 komentárov

Dávame do pozornosti možnosť čerpania dotácii z Trenčianskeho samosprávneho  kraja. Neváhajte a využite túto  možnosť ako zveľadiť svoje okolie alebo činnosť občianskeho zduženia. Ak máte nejaký nápad, radi vám s projektom pomôžeme. 

Čítať viac >
OZNAM 13. november 2019

OZNAM

Novinky 0 komentárov

Kancelária MAS Vršatec bude v dňoch 14. a 15. novembra 2019 (štvrtok, piatok) zatvorená z dôvodu  účasti na konferencii  "Súčasné problémy CLLD na Slovensku v intenciách budúcej politky" v Trenčianskych Tepliciach.

Čítať viac >
2 výzvy ukončené! 5. november 2019

2 výzvy ukončené!

Novinky 0 komentárov

Miestna akčná skupina MAS Vršatec vyhlásila v letných mesiacoch,  7. a 12. júna dve výzvy:

Čítať viac >
Akualizácia Výzvy MAS 028/7.4 4. október 2019

Akualizácia Výzvy MAS 028/7.4

Novinky 1 komentár

Kancelária MAS Vršatec oznamuje, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/028/7.4 zo dňa 4.10.2019 došlo  k zmene dátumu uzavretia výzvy zo 17.10.2019 na 31.10.2019. 

Čítať viac >
Akualizácia Výzvy MAS 028/7.2/2 4. október 2019

Akualizácia Výzvy MAS 028/7.2/2

Novinky 0 komentárov

Kancelária MAS Vršatec oznamuje, že na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS/028/7.2./2 zo dňa 4.10.2019 došlo k zmene dátumu uzavretia výzvy zo 17.10.2019 na 31.10.2019.

Čítať viac >
ukazovatele