Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Mladý ekofarmár

Mladý ekofarmár

21. máj 2019 Novinky 0 komentárov
Mladý ekofarmár

20. ročník celoštátneho kola súťaže žiakov stredných odborných škôl ,,MLADÝ EKOFARMÁR“ sa konal v Strednej odbornej škole veterinárnej v Nitre, v dňoch 15.-17. mája 2019. Slávnostne ju otvoril Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Gestorom súťaže je  MŠVVaŠ SR a ŠIOV.  Pri príležitosti jej 20. ročníka boli ocenení členovia komisií a stredné odborné školy ďakovným listom od MŠVVaŠ SR.           

Za dlhoročné úspešné organizovanie školských, krajských a celoštátnych súťaží aj  SOŠ Pruské bola ocenená ďakovným listom.

Štartovacia listina 20. ročníka mala 29 súťažiacich, do ktorej sa zapojilo desať stredných odborných škôl s poľnohospodárskym zameraním z celého Slovenska. Bola zameraná na teoretické vedomosti a manuálne zručnosti. Prítomné boli aj stredné školy z Českej republiky a zo Srbska.

Súťaž prebiehala podľa schváleného harmonogramu:

1.časť- vedomostný test

2.časť- vlastné dojenie

3.časť- hodnotenie kvality mlieka a degustačné skúšky

4.časť- laboratórne skúšky surového kravského mlieka

5.časť- rastlinná výroba a krmovinárstvo

Jednotlivé časti súťaže hodnotili trojčlenné odborné komisie a na regulérnosť dozerala celoštátna odborná komisia, ktorej predsedom je Prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc.

Školu SOŠ Pruské reprezentovali študenti Milan Staňo, Martin Pirťan z triedy III. Ap, ktorí študujú odbor: podnikateľ pre rozvoj vidieka a Juraj Burdej z triedy I.Am, ktorý študuje odbor: agromechatronik. Všetci do súťaže vložili svoje nadšenie, vedomosti a zručnosti, ktoré odborná komisia hodnotila a na konci ocenila študentov na prvých piatich miestach.  Každý súťažiaci si odniesol certifikát za účasť. Po vyhlásení výsledkov súťaže  putovný pohár  z rúk riaditeľky SOŠ veterinárnej v Nitre Mgr. Edity Križanovej prevzala SOŠ pod Bánošom, Banská Bystrica. Okrem súťaže žiakov stredných odborných škôl bola súťaž rozšírená  aj o kategóriu ZŠ s názvom: ,, Mladé farmárča“. Táto súťaž sa konala dňa 16.5.2019.

Viac fotografií nájdete TU

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele