Aktuality

Úvod Online workshop Podpora cestovného ruchu na území MAS Vršatec

Online workshop Podpora cestovného ruchu na území MAS Vršatec

7. 12. 2022
Online workshop Podpora cestovného ruchu na území MAS Vršatec

Pozývame Vás na workshop na tému cestovný ruch na území MAS Vršatec, ktorý bude prebiehať online formou v piatok 16.12.2022 o 9.00 hod. V prípade záujmu sa nahláste e- mailom na masvrsatec@masvrsartec.sk.

 

 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200