Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod SOŠ Pruské informuje: Mobilita pedagógov v Opave

SOŠ Pruské informuje: Mobilita pedagógov v Opave

4. november 2019 Novinky 0 komentárov
SOŠ Pruské informuje: Mobilita pedagógov v Opave

V dňoch 21. – 25.10.2019 sa pedagógovia zo Strednej odbornej školy v Pruskom Ing. Jana Kučerová (potravinárske odbory - mäsiar), Ing. Ivana Kirdová (potravinárske odbory - cukrár, pekár) a Mgr. Miroslava Šlesarová (odbor cestovný ruch) zúčastnili mobility v Opave na Střední škole hotelnictví a služeb a Vyšší odborní škole.

Aktivity boli zamerané na získavanie nových poznatkov a inovatívnych metód na vyučovaní odborných predmetov príslušného zamerania a na účasť na odbornom výcviku a odbornej praxi v jednotlivých pracoviskách - (školské pracoviská – kuchár, cukrár, pekár, čašník, hotelierstvo a turizmus, cestovný ruch). Taktiež mali možnosť navštíviť a byť účastné na odbornom výcviku žiakov v spoločnostiach Pekařství a cukrářství Knappe, Mondelez International, a.s., Řeznictví a uzenářství Bivoj a.s..

Jednou z aktivít počas mobility boli pracovné workshopy s odbornými majstrami, pedagogickými zamestnancami a koordinátorom mobility Mgr. Milanom Šmídom, zamerané na porovnanie školského systému v ČR a SR, náplň a podmienky vzdelávania, motivácia žiakov formou finančnej odmeny, obsahová náročnosť ukončenia štúdia a uplatnenie absolventov na trhu práce.

Všetky 3 účastníčky získali certifikát potvrdzujúci účasť na stáži podpísaný prijímajúcou organizáciou. Fotogalériu z podujatia nájdete TU

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele