Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod Kalendár podujatí Ora et ars 2019

Ora et ars 2019

17. jún 2019, 16:00 Podujatie Skalka nad Váhom
Ora et ars 2019

Starobylá Skalka pri Trenčíne opäť privíta umelcov.

V areáli Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne, v Skalke nad Váhom a v meste Trenčín budú od 17. do 23. júna 2019 opäť tvoriť umelci pozvaní na 12. ročník Medzinárodného výtvarno-literárneho sympózia ORA ET ARS - SKALKA 2019.

 

V s t u p   n a   p o d u j a t i a   j e   v o ľ n ý   •   V š e t k ý c h   s r d e č n e   p o z ý v a m e

 

ukazovatele