Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodMAS VršatecČlenovia VSP Klub seniorov Horná Súča

Klub seniorov Horná Súča

Spevácky zbor Senior Hornosúčan bol založený 5. februára 2005. Zakladateľom a zároveň aj dirigentom je Mgr. Mikuláš Medvec. Zbor od svojho vzniku má bohatú činnosť. Pravidelne sa zúčastňuje a vystupuje na rôznych kultúrnych podujatiach a pamätných výročiach nielen v obci Horná Súča, ale aj na okresných ako aj krajských festivalov speváckych súborov JDS v Dubnici nad Váhom. Vystupoval aj pred dôchodcami z celého Slovenska pri príležitosti 9. ročníka celoslovenského zrazu turistov a športových hier dôchodcov JDS, ktorý sa uskutočnil v Trenčíne. Ako hosť sa zbor zúčastnil aj na okresnej prehliadke speváckych a folklórnych súborov v Novom Meste nad Váhom, kde podal kultivovaný prednes národných a slovenských ľudových piesní. Vystupoval aj pre starostov zo Slovenska a z Českej republiky. Úspešne vystúpil aj pred 170 dôchodcami Trenčianskeho samosprávneho kraja s hudobno- literárnym pásmom ” Ochrankyňa rodu “, pri príležitosti 1. krajského a 4. okresného ročníka náučno-turistického zrazu dôchodcov v Hornej Súči. V rámci družby vystupoval aj v Českej republike v moravskej obci Rokytnice a v meste Slavičín. Toho roku vo februári uskutočnil hodinový koncert v Dome armády v Trenčíne pre dôchodcov a vojenských veteránov na výročnej schôdzi, kde svojim repertoárom zaujal všetkých prítomných, ktorí ocenili vystúpenie búrlivým potleskom. Zbor má solídny repertoár 54 piesní. Dirigent sa zameriava na nácvik piesní národných, národno-buditeľských, hymnických, partizánskych, sakrálnych a hlavne piesne ľudové rôzneho žánru a nielen z nášho regiónu. Veď ľudová pieseň kráča s nami celý život, má stálu životnosť a je dôverným priateľom na vyjadrenie životných pocitov, nálad a postojov. Sprevádza človeka jeho radosťami i ťažkosťami, pocitmi šťastia i smútku i rôznymi úskaliami až k stavom stareckým, spomienkovým i rozlúčkovým.

ukazovatele