Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodMAS VršatecOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

 

Predseda a Podpredseda MAS Vršatec

  Člen Zástupca  
1. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková predseda združenia
2. Nemšovský telovýchovný spolok Pavol Chmelina podpredseda združenia

 

Členovia Výboru:

  Člen Zástupca
1. Tradičná pekáreň, s.r.o. Jaroslav Zemanovič
2. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková
3. Obec Horné Srnie Ing. Jozef Húserka
4. Obec Kameničany Igor Daško
5. Hubert Ľuborča František Begáň
6. Agrosúča a.s. Ing. Alojz Švajda
7. Obec Dulov Ing. Jozef Šamaj
8. Vagricol Pavol Chmelina
9. Obec Mikušovce Eva Holbová

 

Členovia Monitorovacieho výboru:

  Člen Zástupca
1. Obec Bohunice Ing. Peter Hajdúch
2. Ján Mindár FO
3. Športový klub 98 Pruské Ing. Ondrej Buday
4. FK Horná Súča Jozef Mrázik

 

Členovia Dozornej rady:

  Člen Zástupca
1. Mesto Nemšová Ing. Nadežda Papierniková
2. Regionálne združenie hasičov a turistov Pruské Bc.Peter Minárik
3. Florbalový klub NTS Katarína Chmelinová

ukazovatele