Členovia VSP

ÚvodO násČlenovia VSP Ján Mindár

Ján Mindár

Pestovateľ a šľachtiteľ gladiol

 

Borovského 21

914 41 Nemšová

tel.: 032/ 6598 362  

mobil: 0911 965 803

e-mail: jean.mindar@gmail.com

Ján Mindár sa narodil ako posledné šieste dieťa v roku 1943 v Ľuborči. Jeho otec zomrel keď mal sedem rokov, a tak ho vychovávala matka a súrodenci. Základnú školu vychodil v Ľuborči a v Nemšovej. Poľnohospodársku technickú školu v Malinove – odbor záhradník ukončil v roku 1961 maturitou. Základnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1962 – 64 v srdci Šumavy, najmä v Březníku, Modrave a Kvilde.

Jeho prvým pracoviskom boli Západoslovenské konzervárne v Novom Meste nad Váhom, pracovisko Plantáž drobného ovocia Podolie, ktoré spolu s priateľom Ing. P. Dolníkom zakladal. Neskôr pracoval ako agronóm v JRD Trenčianska Závada. Od roku 1972 s krátkou prestávkou pracoval u Národných výborov a v Miestnej samospráve ako predseda MNV v Ľuborči, tajomník – podpredseda Spoločného národného výboru pre obce Nemšová, Ľuborča, Kľúčové a Trenčiansku Závadu. Po udelení štatútu mesta Nemšová k 1. 1. 1989, v období po zmene ekonomicko-spoločenských pomerov v štáte, svoje pôsobenie v NV ukončil.

V rokoch 1994 – 2010 po štyri volebné obdobia vykonával funkciu primátora mesta Nemšová. Bolo to obdobie náročných ústavných a parlamentných zmien, ako aj novej legislatívy v samospráve a nebolo ľahké túto funkciu zastávať i vzhľadom k tomu, že musel akceptovať v podstate štyri predchádzajúce samostatné samosprávne orgány zlúčených obcí a ich územné pôsobenie. Nastal však mimoriadne dôležité obdobie – nebývalý rozvoj mesta Nemšová, či už v priemysle, v poľnohospodárstve, v školstve, v kultúre, a v mnohých ďalších súčastiach života v ňom.

Veľkou záľubou Jána Mindára je pestovanie gladiol. Jeho prvý gladiol získal vo vtedajšej Šľachtiteľskej stanici v Kvetoslavove. Prvé registrované odrody získal od svojho priateľa Jána Kramarika v roku 1984. Doteraz je v osobnej evidencií Jána Mindára zaznamenaných viac ako 1000 kultivarov. Prvé skutočné výstavy gladiol videl v Žiline, Piešťanoch či v Bratislave. Postupne sa zúčastňoval na výstavách organizovaných Gladiola klubom, ktorého bol dlhoročným členom. V roku 1989 na medzinárodnej výstave gladiol v hoteli Kyjev získal ocenenie GRAND ŠAMPION. Jeho dlhoročnou snahou bolo spájať pestovateľov týchto kvetov, ktoré rád predstavuje aj širokej verejnosti.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200