Členovia VSP

ÚvodO násČlenovia VSP Tradičná pekáreň

Tradičná pekáreň

Tradičná pekáreň je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá sa zaoberá výrobou a predajom tradičných pekárenských výrobkov. Samotný názov spoločnosti hovorí o tom, že dbajú na tradíciu tohto remesla, snažia sa zachovať tradičný štýl výroby pekárenských produktov. Sídlo a prevádzka sa nachádza v obci Horná Súča. Prevádzka v obci pozostáva z výrobných priestorov, kde sa vyrábajú pekárenské výrobky, ďalej zo sociálnych a administratívnych priestorov. Vedľa prevádzky pekárne sa nachádza aj prevádzka maloobchodnej predajne. Na začiatku činnosti bolo zamestnaných v prevádzke pekárne a v 3 maloobchodných predajniach 11 pracovníkov. Postupne sa táto maloobchodná sieť rozšírila na súčasný stav 9 maloobchodných predajní a 1 predajný stánok. Sortiment výrobkov tvoria výrobky z tzv. chlebových ciest, 5 druhov chleba, rôzne druhy rožkov a slaného pečiva, sladké pečivo a viac druhov jemného pečiva. V súčasnosti zamestnáva Tradičná pekáreň, s.r.o. 65 zamestnancov, ďalších 25 pracovných miest je doplňované pracovníkmi na dohodu o pracovnej činnosti. Skupinu stálych zamestnancov tvoria pomocné sily v pekárni, pomocné sily údržby a pomocný personál v predajniach, stavebná skupina, pracovníci zodpovední za prípravu ciest, vedúci pekári, predavačky v predajniach, vedúce predajní, šoféri, údržbári, zástupkyne vedúcej a vedúca pekárne.

Hlavnú činnosť spoločnosti tvorí v súčasnosti výroba vlastných výrobkov, ktoré sú vyrábané tradičným spôsobom s dôrazom na kvalitu, čerstvosť a ich dodanie v čase, ktorý je prispôsobený potrebám zákazníkov. Ďalšiu dôležitú činnosť spoločnosti tvorí maloobchodný predaj.

Dôležitým cieľom firmy sú predovšetkým spokojní zákazníci, zároveň snaha o neustále zvyšovanie ich počtu. Samozrejme dbajú na včasný a spoľahlivý systém rozvozu svojich výrobkov a taktiež im záleží na dodávke čerstvého pečiva niekoľkokrát denne do svojich predajní. Ďalšími prioritami, ktoré sa snažia dosahovať, je udržiavanie korektných vzťahov so svojimi dodávateľmi a odstraňovanie nedostatkov spolupráce v systéme zásobovania, výroby a údržby.

WEB: http://www.tradicnapekaren.sk/

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200