Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktivity MAS Vršatec

Aktivity MAS Vršatec

15. január 2019

Posledná realizácia Aktívny občan 2018 v meste Ilava

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Posledná rekonštrukcia Aktívneho občana 2018 je hotová!!!  Sme veľmi radi, že náš projekt oslovil aj seniorov. Konkrétne seniorov z mesta Ilava.
22. október 2015

Festival spod Vršatca

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Prezentácia regiónu MAS Vršatec, hudba, remeslá, vysoká návštevnosť expozícií Bohunického kaštieľa, detský smiech, ale aj mimoriadne horúčavy. To všetko ste si užili na 1. ročníku Festivalu spod Vršatca.
22. október 2015

Letné kino MAS Vršatec Slavnica

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V obci Slavnica sme premietali dňa 14. augusta 2015 na futbalovom ihrisku. V predošlých predstaveniach ste mali možnosť vidieť film  zo športového prostredia či film obzerajúci sa za históriou a legendou. V obci Slavnica prišiel čas na starú, dobrú slovenskú klasiku: Pacho, hybský zbojník, ktorú si opäť vybrali občania sami.
22. október 2015

Letné kino MAS Vršatec Ilava

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Letné kino MAS Vršatec sme tento rok začali v obci Pruské, odkiaľ sme sa presunuli do mesta Ilava. Film si vybrali sami občania na sociálnej sieti, kde sa  hlasovalo,  ktorý film z ponuky MAS Vršatec by chceli vidieť najviac. Na základe tohto hlasovania sa v Ilave premietal film- Legenda o lietajúcom Cypriánovi.
10. september 2015

Letné kino MAS Vršatec v obci Pruské

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Aj toto leto sa MAS Vršatec rozhodla usporiadať letné kino vo viacerých obciach.  Niektorí členovia MAS-ky realizujú kino vo vlastnej réžií, a tak sme sa rozhodli aspoň časti ostatných obcí priniesť  trochu filmovej kultúry aj my.  Tradične sme ponúkli obciam na výber české a slovenské filmy.
10. september 2015

Očami detí V.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
MAS Vršatec aj tento rok vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti základných škôl z nášho územia.  Táto súťaž sa pre nás stala už akousi tradíciou a my sme veľmi radi, že slávime také malé jubileum. Veď ide už o piaty ročník tejto súťaže, ktorá sa stala veľmi obľúbenou tak u žiakov ako aj u pedagógov a koordinátorov súťaže.
8. december 2014

MAS Vršatec v objektíve III.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Po úspešných dvoch ročníkoch vyhlásila kancelária MAS v máji tohto roku opäť fotografickú súťaž „MAS Vršatec v objektíve“. Súťažné fotografie mohli občania zasielať do konca septembra, pričom jedinou podmienkou bolo, aby fotografie zachytávali územie MAS Vršatec. Súťažilo sa v piatich kategóriách: historická fotografia, zvyky a tradície, kultúrnohistorické pamiatky, potulky prírodou a naši ľudia.
8. december 2014

Očami detí IV.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Miestna akčná skupina Vršatec vyhlásila aj 2014 v roku výtvarnú súťaž s názvom „Očami detí“. Išlo už o jej štvrtý ročník. Do súťaže sa zapojili všetky školy na území MAS a obec Kameničany. Téma na kreslenie či maľovanie predstavovala vytvoriť návrh magnetky z územia MAS Vršatec.
8. december 2014

Čistá obec, čistá MAS II.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
MAS Vršatec taktiež vyhlásila v apríli 2014 druhý ročník súťaže v zbere odpadov a čistení územia s názvom „Čistá obec, čistá MAS“. Súťaž bola zameraná na čistenie obce, v ktorej sa škola nachádza, a jej bezprostredného okolia, prípadne obecných častí.
8. december 2014

Geocaching

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Cieľom tejto aktivity bolo prejsť územím MAS Vršatec podľa hracieho plánu. Na základe indícií a GPS súradníc bolo potrebné nájsť poklad, v ktorom sa nachádzala prezenčná listina, rôzne drobné predmety a pečiatka, ktorá slúžila na opečiatkovanie hracieho plánu. Skrýše sa nachádzali na 10 rôznych miestach: Horná Súča kyselka, Dolná Súča Krasin, Skalka nad Váhom kláštor, Ľuborčianska dolina studnička pod košármi, Trenčianska Závada gazdovstvo Uhliská, Pominovec, hrad Vršatec, Červenokamenská skala, Slavnické Podhorie a Bolešov Dračia studňa.
8. december 2014

MAS Vršatec v objektíve II.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Tento rok sa konal už druhý ročník fotografickej súťaže. Zapojilo sa do nej 40 fotografov a prijali sme krásnych 175 fotografií. Súťažiť sa mohlo v 5 kategóriách:
8. december 2014

Splavovanie Váhu s MAS Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Dňa 15.augusta 2013 MAS Vršatec so svojimi členmi splavovala rieku Váh. Začínalo sa v obci Bolešov a končilo v poslednej členskej obci Zamarovce na ostrove. Dozvedeli sme sa viac informácií o miestnej flóre a faune, naučili sa triky, ktoré sa pri splavovaní využívajú.
8. december 2014

Konferencia v Trenčíne

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V dňoch 6. a 7. mája sa v priestoroch Hotela Elizabeth v krajskom meste Trenčín konala medzinárodná konferencia s názvom „LEADER 2007 – 2013 a úloha MAS v novom programovom období“. Na konferenciu boli pozvaní zahraniční hostia, zástupcovia miestnych akčných skupín, jednotliví členovia MAS, ďalej zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev, vyšších územných celkov, ministerstiev a ďalší významní aktéri rozvoja vidieka. Konferencia sa konala pod záštitou MAS Vršatec v spolupráci s Národnou sieťou miestnych akčných skupín a za finančnej podpory Národnej siete rozvoja vidieka.
8. december 2014

Očami detí III.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V apríli 2013 vyhlásila Miestna akčná skupina Vršatec už tretí ročník výtvarnej súťaže „Očami detí“. Ide o súťaž určenú pre základné školy na území MAS Vršatec, do ktorej sa aj tento rok zapojili všetky základné školy.
8. december 2014

"Čistá obec, čistá MAS"

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
MAS Vršatec vyhlásila v marci tohto roku nielen pre základné školy a žiakov súťaž v zbere odpadkov a čistení územia a nazvala ju príznačne „Čistá obec, čistá MAS“. Súťaž bola zameraná na čistenie obce, v ktorej sa škola nachádza, a jej bezprostredného okolia, prípadne obecných častí. Obec, ktorá školu nemá, sa mohla samozrejme do čistenia zapojiť a to tak, že sa nahlásila najbližšej škole, spojila sa s koordinátorom, ktorý určil podmienky, za ktorých sa obec bez základnej školy mohla zapojiť.
8. december 2014

Súťaž pre materské školy o najlepšiu pokladničku

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
MAS Vršatec vyhlásila súťaž určenú pre materské školy na území o najlepšiu pokladničku. Z 20 škôlok sa do súťaže zapojilo 15. Kancelária MAS prijala veľmi pekné a zároveň nápadité pokladničky.
8. december 2014

Raňajky so starostami

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
MAS Vršatec dňa 23.05.2013 v priestoroch obecného úradu v Kameničanoch zorganizovala posedenie pre starostov členských obcí, kde hlavnou náplňou prerokovanie návrhov na minirekonštrukcie, ktoré mohli občania MAS zasielať v priebehu uplynulých 4 mesiacov. Výsledky z vyhodnotenia zverejníme po osobných konzultáciách s našimi aktívnymi občanmi.
8. december 2014

Noc pod hviezdami

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
iestna akčná skupina Vršatec zorganizovala opäť pre obyvateľov regiónu zaujímavú aktivitu. Išlo o pozorovanie nočnej oblohy s názvom “Noc pod hviezdami”.
8. december 2014

"Chute a vône Vršatca"

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V piatok dňa 26.10.2012 sa v priestoroch zrenovovaného kaštieľa v Bohuniciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie prvého ročníka súťaže v najlepšej domácej pálenke a najlepšom recepte z regiónu pod Vršatcom s názvom „Chute a vône Vršatca“.
8. december 2014

Letné kino MAS Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Počas letných mesiacov pripravila Miestna akčná skupina Vršatec predovšetkým pre obyvateľov územia, v ktorom pôsobí, netradičný druh zábavy, letné kino. Išlo o putovnú aktivitu, nakoľko sa zakaždým premietalo v inej členskej obci či meste. Miesta premietania boli rovnomerne rozdelené po celom regióne, takže dostať sa na kino nebol problém pre nikoho.
8. december 2014

Turistická aktivita "Potulky po MASke"

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V júli náš tím zorganizoval netradičnú aktivitu pre svojich členov. Nazvali sme ju „Potulky po maske“, predovšetkým preto, že gro tejto akcie tvorila turistika po našom území.
8. december 2014

Očami detí II.

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Po úspešnom predchádzajúcom ročníku miestna akčná skupina Vršatec opäť pripravila výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl. Súťaž bola vyhlásená v apríli tohto roku. Zapojiť sa mohli všetky deti v rámci základných škôl alebo obcí bez škôl z územia MAS Vršatec. Témou boli tento krát „tradície, zvyky, remeslá a život v našich obciach“, pričom žiaci mohli kresliť do konca mesiaca máj. Prvý stupeň tvoril prvú kategóriu a druhý stupeň druhú.
8. december 2014

Fotografická súťaž "MAS Vršatec v objektíve"

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
I. Ročník fotografickej súťaže
8. december 2014

Návšteva zahraničných študentov

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
V auguste 2011 sme medzi nami privítali skupinu zahraničných študentov, ktorí prišli nestranne zhodnotiť našu integrovanú stratégiu a postupný proces implementácie. Pre študentov sme si pripravili zaujímavý program a veľmi sa tešíme, že sa im u nás páčilo. Každý názor, či už kritický alebo alebo pozitívny, je pre nás prínosom. Musíme vedieť, čo máme zlepšiť, minimálne sa nad tým zamyslieť, aby sme mohli úspešne postupovať vpred. Stáť na mieste nie je naša vízia.
8. december 2014

Očami detí

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
I. ročník súťaže “Očami detí”
ukazovatele