Návštevník regiónuunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Naše aktivityNaše aktivity Výzvynavštívte videoportál
MAS Vršatec
Chcem si požičať  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan

Aktívny občan

19. december 2018

Aktívny občan v Klube dôchodcov Ilava

Projekty Výška schváleného príspevku: 299,72 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Anna Šatková
5. december 2018

Úprava vonkajšieho okolia Materskej školy Dulov

Projekty Výška schváleného príspevku: 490,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Ing. Radka Dzurová
4. december 2018

Zrekonštruujme deťom ihrisko v Pruskom pri železnici

Projekty Výška schváleného príspevku: 300,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Marek Kurinec
28. november 2018

Zveľadenie prístupovej cesty a okolia cintorína v obci Zamarovce

Projekty Výška schváleného príspevku: 300,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Ing. Viliam Varhaník
13. november 2018

Obnova kríža v obci Krivoklát

Projekty Výška schváleného príspevku: 265,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Mária Prekopová,  Ing. Dominika Matuščinová
9. december 2016

Obnova športového areálu- Červený Kameň

Projekty Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Martin  Monček
15. november 2016

Oprava autobusovej čakárne zastávky Dulov cintorín

Projekty Výška schváleného príspevku: 353,95 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Jaroslav Mišovec
25. október 2016

Obnova zábradlia popri potoku v obci Krivoklát a rekonštrukcia lavičiek na obecnom cintoríne

Projekty Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: starostka obce Mária Prekopová a poslankyňa Ing. Dominika Matuščinová
5. apríl 2016

Oprava autobusovej zastávky smer Polníky na námestí v Dolnej Súči

Projekty Výška schváleného príspevku: 225,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Alexander Šedivý
24. november 2015

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Červený Kameň

Projekty Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Martin Monček
24. november 2015

Rekonštrukcia zvonice a obecnej knižnice (budovy požiarnej zbrojnice) v obci Krivoklát

Projekty Výška schváleného príspevku: 168,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora:  Ing. Dominika Matuščinová, Mária Prekopová
6. november 2015

Rekonštrukcia a odstránenie vlhkosti- Zvonica Dulov

Projekty Výška schváleného príspevku: 198,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora:  Vladimír Vanko
2. september 2015

Rekonštrukcia lavičiek nad obcou Pruské

Projekty Výška schváleného príspevku: 104,72 Eur
Meno a priezvisko organizátora:  Peter Minárik
21. január 2015

Obnova ohniska s posedením

Projekty Výška schváleného príspevku: 146,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Martin Monček
8. január 2015

Úprava námestia Hrabovka

Projekty Výška schváleného príspevku: 142,74 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Tomáš Hrudka
16. december 2014

Na zmrzline s Félixom a Klárou

Projekty Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Vladimír Ondreička
16. december 2014

Oprava kyselky na Závodí v Dolnej Súči

Projekty Výška schváleného príspevku: 200,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Michal Vavro
12. december 2014

Úprava ihriska nad Cigáňom

Projekty Výška schváleného príspevku: 100,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda
9. december 2014

Rekonštrukcia zastávky v Nemšovej, Ľuborča kopce

Projekty Výška schváleného príspevku: 332,28 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Vladislav Kakody
9. december 2014

Revitalizácia detského ihriska v Nemšovej

Projekty Výška schváleného príspevku: 405,17 Eur
Meno a priezvisko organizátora: František Begáň
8. december 2014

Obnova zábradlia regulovaného potoka v obci Horné Srnie

Projekty Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Mária Chovančíková
8. december 2014

Obnova zábradlia popri potoku a zástavky v obci Krivoklát

Projekty Výška schváleného príspevku: 400,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Dominika Matuščinová
8. december 2014

Rekonštrukcia futbalového ihriska “Nad cigáňom”

Projekty Výška schváleného príspevku: 205,66 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda
8. december 2014

Obnova detského ihriska v Hrabovke

Projekty Výška schváleného príspevku: 109,81 Eur
Meno a priezvisko oragnizátora: Tomáš Hrudka
8. december 2014

Náter kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Kameničanoch

Projekty Výška schváleného príspevku: 150,00 Eur
Meno a priezvisko organizátora: Miroslav Bednárik
ukazovatele