Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Obnova detského ihriska v Hrabovke

Obnova detského ihriska v Hrabovke

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 109,81 Eur

Meno a priezvisko oragnizátora: Tomáš Hrudka

Počet zapojených dobrovoľníkov: 14

Mená dobrovoľníkov: Ivan Čulen, Marcela Balajová, Tomáš Hrudka, Jaroslav Hrudka, Andrea Hrudková, Peter Pleva, Lenka Plevová, Michal Velič, František Šnóbel, Marika Chmelinová, Jakub Balaj, Roman Haliak

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 22. 6. a 29. 6. 2013

Priebeh realizácie:

Práce prebiehali v dvoch etapách. V prvý deň sa zapojili naši skvelí dobrovoľníci Marcela Balajová, Andrea Hrudková, Peter Pleva, Lenka Plevová, Michal Velič, František Šnóbel, Marika Chmelinová a Roman Haliak do čistenia celého ihriska od hrdze a špiny. Okrem čistenia bolo ihrisko natierané, vykonávané zemné práce a bola osadená ochranná mreža do kanála povrchovej vody vďaka Tomášovi Hrudkovi, Jaroslavovi Hrudkovi, Romanovi Haliakovi, Ivanovi Čulenovi a Jakubovi Balajovi.

Ďalšiu sobotu 29. 6. prebiehali dokončovacie práce, konkrétné opravy náteru a osadzovanie zatrávňovacích dlaždíc. Brigáda prebiehala v poobedňajších hodinách a za finančnej podpory MAS Vršatec.

ukazovatele