Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Obnova zábradlia popri potoku a zástavky v obci Krivoklát

Obnova zábradlia popri potoku a zástavky v obci Krivoklát

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 400,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Dominika Matuščinová

Počet zapojených dobrovoľníkov: 11

Mená dobrovoľníkov: Jozef Pagáč, Viliam Šatka, Marek Pagáč, Pavol Bialeš, Jozef Bialeš, Martin Pagáč, Ján Pagáč, Martin Švandtner, Alena Matuščinová, Dominika Matuščinová, Mária Prekopová

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: júl 2013 – október 2013

 

Priebeh realizácie:

S obnovou zábradlia popri potoku v obci Krivoklát sa začalo 15.7.2013. Najskôr sa celé zábradlie zbavilo nečistôt a starého náteru pomocou oceľových kartáčov. Potom sa zvarili poškodené časti zábradlia dokopy a následne sa začala nanášať základná farba na celé zábradlie. Po nanesení základnej farby nasledovalo natieranie zábradlia striedavo jednou vrstvou bielej a jednou vrstvou červenej farby. Realizácia náteru zábradlia popri potoku bola dokončená 23.8.2013.

Obnova zástavky začala 7.10.2013. Prvým krokom bolo odstránenie starého a poškodeného plechu. Konštrukcia zástavky bola dokryvená, preto sa muselo pristúpiť k jej vyrovnaniu pomocou traktora a oceľového lana. Ďalej nasledovalo odstránenie starého náteru z konštrukcie zástavky pomocou oceľových kartáčov. Potom sa konštrukcia natrela základnou a hnedou farbou. Na obnovenú konštrukciu sa postupne ukladali nové plechy. Rekonštrukcia zástavky bola dokončená 9.10.2013.

Zhrnutie:

Minirekonštrukcia v obci Krivoklát prebehla podľa stanovených podmienok MAS - Vršatec. Na jej realizácii sa zúčastnili dobrovoľníci - obyvatelia obce. Náterom zábradlia sa skrášlilo okolie Krivoklátskeho potoka, ale taktiež sa spríjemnil celkový vzhľad obce. Rekonštrukcia zástavky prispela nielen ku lepšej vizuálnej podobe prostredia, ale plní hlavne praktickú úlohu pre ľudí čakajúcich na autobus.

 

 

Opravené zábradlie

ukazovatele