Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Rekonštrukcia a odstránenie vlhkosti- Zvonica Dulov

Rekonštrukcia a odstránenie vlhkosti- Zvonica Dulov

6. november 2015 Projekty Výška schváleného príspevku: 198,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora:  Vladimír Vanko

Počet zapojených dobrovoľníkov: 14

Mená dobrovoľníkov: Vladimír Vanko, Ján Eliáš, Jaroslav Mišovec, Ing. Anton Fusek,, Ing. Emil  Michálek, Daniel Mesiaček, Jaroslav Kováč, Anton Mišík, Rastislav Gábor, Marian Katerinčin, Magdaléna Gazdíková, Ferdinand Novosad, Viliam Štefanec, Jaroslav Mišík

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 1.7.2015 - 28.10.2015

Celkový rozpočet projektu: 1774,57 Eur, z toho príspevok MAS Vršatec 198 Eur a 1576,57 Eur je príspevok obce Dulov.

S myšlienkou zrekonštruovať Zvonicu v Dulove prišla p. Magdaléna Gazdíková a hlavným organizátorom bol p. Vladimír Vanko.  Zvonica bola postavená v roku 1992 a na jej vzhľade sa  výrazne podpísal čas.  Aj napriek viacerým opravám  nikdy na nej nebola vykonaná dostatočná izolácia základovej časti. A tak zvonica neustále vlhla a opadávali z nej vnútorné aj vonkajšie omietky.

 

Takto poškodená zvonica začala byť nevyhovujúca nielen po estetickej ale aj po statickej stránke.  Dobrovoľníci začali s brigádami na začiatku letných prázdnin 2015. Po  obvode zvonice  sa obkopali základy, odstránila sa vnútorná omietka poškodená plesňami  a do výšky 2 metrov sa odstránila aj exteriérová fasáda zvonice.  Izoláciu a injektáž na zamedzenie kapilárnej vlhkosti a rekonštrukciu elektroinštalácie  vykonali odborné spoločnosti. Najviac času si  vyžiadala výroba presklenených dverí a zhotovenie vonkajšieho obkladu.    

Následne bolo nainštalované drevené žalúzie, natrela sa strecha,  vonkajšia fasáda zvonice a vnútorné priestory.

 

Slávnostné otvorenie sa konalo 28. 10.2015 za prítomnosti biskupa  Žilinskej diecézy, ktorý zvonicu aj slávnostne požehnal.

Celkovo na zvonici odpracovali občania bezplatne 677 hodín a vyzbierali 650.-€ Výraznou mierou pomohli tiež sponzori, ktorí pri rekonštrukcii zabezpečili  výmenu prívodného elektrického káblu, elektroinštaláciu, digitálnu tlač na sklo/hlavný obraz/, izolačné sklo dverí, drevené poloblúkové žalúzie, konzola na uchytenie elektrického kábla, doprava pieskovcového  obkladu,  vonkajšie fasádne nátery, náter strechy, atď. 

Celkové náklady na rekonštrukciu sú tak odhadované na 2870,00,- Eur. 

ukazovatele