Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Červený Kameň

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Červený Kameň

24. november 2015 Projekty Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Martin Monček

Počet zapojených dobrovoľníkov: 21

Mená dobrovoľníkov: Ľuboš Prekop, Jozef Dlobík, Dušan Gábor ml., Vladimír Gašpar, Michal Gajdoš ml., Peter Gašpar, Ján Monček, Igor Kováč, Michal Gajdoš st., Jaroslav Bartek, Peter Mišún , Peter Holba, Peter Dohnanský,  Marek Sondor, Lucia Barcíková, Dušan Gábor st., Tomáš Bezdeda, Roman Vršata, Andrea Gašparová, Mária Dohnanská, Martin Monček

Termín realizácie „minirekonštrukcie“: 23.5.2015- 30.11.2015

 

 S myšlienkou zrekonštruovať autobusovú zastávku v obci Červený Kameň prišiel pán Martin Monček.  Hneď potom, ako dostal kladné stanovisko o finančnej podpore z programu Aktívneho občana MAS Vršatec spolu so starostom  prekonzultovali prípravy na samotnú realizáciu, materiálne a personálne zabezpečenie.

Na začiatku bola odstránená a zlikvidovaná pôvodná oceľová  konštrukcia a tak sa mohlo začať s murárskymi prácami. Tie boli rozdelené na niekoľko častí,  nakoľko sa muselo čakať aby betón postupne vyzrel.

Po murovaní prišlo na rad sieťkovanie a omietka nahrubo. Súčasne sa už v tej dobe zabezpečoval dovoz drevnej guľatiny na narezanie na píle.  Aby občania mohli pracovať efektívne a šetrili čas , vytvorili dve „pracoviská“.

Prvé pracovisko   čistilo krov a bočný obklad od kôry a pripravovalo ho na nátery. Druhé pracovisko priamo na autobusovej zástavke začalo lepiť kamenný obklad, špárovať ho a naťahovať finálnu  omietku. Natieranie a lakovanie dreva často prebiehalo vo večerných hodinách.  Po natretí sa osadil krov na zastávku.

Ďalšie práce spočívali v montáži zadného a strešného obkladu a ukotvení bočných stien. Na krov sa v krátkom čase osadila strešnú krytinu, aby sa predišlo nepriaznivým vplyvom počasia. Na poslednú chvíľu sa organizátori rozhodli do priestoru zastávky  položiť  zámkovú dlažbu, ktorá bola následne vyšpárovaná  pieskom. Na záver minirekonštrukcie sa realizovali už len dokončovacie práce.  Ukotvila sa lavička a vyčistilo sa okolie. Minirekonštrukcia prispela k vyššiemu komfortu cestujúcich a zlepšila estetický vzhľad obce.  Na zastávku bude osadený ešte nápis a pribudne aj odpadkový kôš.  

Doba minirekonštrukcie sa predĺžila v porovnaní s pôvodným plánom, nakoľko  práce boli rozsiahle a väčšina pracovníkov mohla pracovať až po príchode z práce počas ich voľného času, za čo im patrí veľká vďaka.  Dvadsaťjeden dobrovoľníkov odpracovalo na tejto minirekonštrukcii približne 400 hodín .

 

ukazovatele