Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Rekonštrukcia futbalového ihriska “Nad cigáňom”

Rekonštrukcia futbalového ihriska “Nad cigáňom”

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 205,66 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda

Počet zapojených dobrovoľníkov: 6

Mená dobrovoľníkov: Bernarda Brisudová, Jozef Brisuda st., Jozef Brisuda ml., Pavol Patka, Jozef Forgáč, Vladimír Forgáč

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: Jún – Júl 2013

Priebeh realizácie:

Realizácia minirekonštrukcie začala v Júni 2013. Počas tohto mesiaca boli postupne vymenené staré, už nevyhovujúce bránky. Materiál na nové sa podarilo získať od VPS Mesta Nemšová. Samotné bránky z poskytnutého materiálu zvarili do finálnej podoby šikovné ruky dobrovoľníka Pavla Patku.

Po osadení nových bránok prišlo na rad kosenie samotného ihriska a “lajnovanie”, za čo patrí vďaka dobrovoľníkovi Vladimírovi Forgáčovi. Nakoľko boli zakúpené už aj bránkové siete, bol na ihrisku usporiadaný mládežnícky futbalový turnaj, ktorý sa hral formou večernej miniligy.

Posledným bodom predmetnej rekonštrukcie bolo osadenie tzv. “lapača”, t.j. ochrannej siete za spodnou bránou. Zabetónovanie držiakov (železných tyčí) prebiehalo 27. 7. 2013, za veľkej pomoci ďalších dobrovoľníkov, konkrétne Bernardy Brisudovej, Jozefa Brisudu st., Jozefa Brisudu ml., Jozefa Forgáča a člena VK MAS Vršatec Ondreja Mazanovského.

Celý projekt bol finančne podporený Miestnou Akčnou Skupinou Vršatec.

Zhrnutie:

Uskutočnenou minirekonštrukciou ihrisko “Nad Cigáňom” výrazne ožilo. Svedčí o tom aj fakt, že po 13 rokoch sa na jeho trávniku konalo i tzv. Cigáň CUP.

Futbalové siete sú k zapožičaniu každému nadšencovi futbalu u organizátora rekonštrukcie Bernarda Brisudu (tel.: 0944 921 534).

ukazovatele