Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Rekonštrukcia lavičiek nad obcou Pruské

Rekonštrukcia lavičiek nad obcou Pruské

2. september 2015 Projekty Výška schváleného príspevku: 104,72 Eur

Meno a priezvisko organizátora:  Peter Minárik

Počet zapojených dobrovoľníkov: 10

Mená dobrovoľníkov: Peter Minárik, Ján Holba, Renáta Mináriková, Martina Holbová, Ján Holba ml., Radovan Hrubčin, Ladislav Mišovec, Marcel Holba, Nora Holbová, František Minárik

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 10. 05. 2015 - 02. 06. 2015

Celkový rozpočet projektu: 206,74 Eur, z toho príspevok MAS Vršatec 104,72 Eur a 102,02 Eur je príspevok obce Pruské.

Pred samotným začatím bolo potrebné zmerať a vybrať vhodný druh dreva na výmenu drevenných častí lavičiek. Nakoľko sa jedná o lavičky , ktoré sú vystavené náročným poveternostným podmienkam, bol zvolený ao materiál dub. Samotné rezivo, dubové fošne, bolo potrebné dôkladne obrúsiť a naimpregnovať vhodným olejom. Po úprave okolia lavičiek, vykosení a odstránení konárov, ktoré prekážali rekonštrukcii, bolo nutné tiež odstrániť staré nátery z kovových častí lavičiek a to lavičiek bez prístrešku ako aj lavičiek s prístreškom. Taktiež sa odstránil starý náter z drevených častí lavičiek s prístreškom. Bolo nutné premiestniť a spevniť konštrukciu lavičiek bez prístrešku. Následne dobrovoľníci ošetrili kovové časti oboch lavičiek základným náterom a drevené časti impregnovali náterom na drevo. Impregnáciu bolo nutné opakovať niekoľkokrát s odstupom viac dní. V záverečnej časti rekonštrukcie sa pripevnili drevené časti lavičiek ku kovovým častiam a avykonali vykonali vrchné nátery.

Zhrnutie:

Lavičky boli zrekonštruované podľa predstáv realizátorov a môžu byť využívané na príjemné posedenie nielen našich členov, ale aj ostatných obyvateľov obce Pruské či iných návštevníkov.

 

 

ukazovatele