Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Rekonštrukcia zastávky v Nemšovej, Ľuborča kopce

Rekonštrukcia zastávky v Nemšovej, Ľuborča kopce

9. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 332,28 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Vladislav Kakody

Počet zapojených dobrovoľníkov: 13

Mená dobrovoľníkov:

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: 30.10.2013 – 15.12.2013

Priebeh realizácie:

Aktivita prebehla za účasti skautského zboru v mesiacoch november a december. Pri prvom stretnutí dobrovoľníkov sa odstránil starý náter zo zastávky, ošmirgľovala a odmastila sa plocha zastávky. Okolie sa pokosilo, odrezali sa zostatkové pne zo stromov, premiestnili lavičky, následne sa osadili a obnovili ich konštrukcie a urobil sa prvý základný náter lavičiek. Pri ďalšej účasti dobrovoľníkov sa základným náterom natrela celá zastávka, navyše vrchným náterom sa natreli konštrukcie lavičiek. Po zaschnutí sa o niekoľko dní natrela zastávka vrchnou farbou podľa vopred dohodnutého odtieňu, namontovali sa napustené a nalakované dosky na konštrukciu lavičiek. Posledná úprava spočívala v osadení dvoch dosiek na sedenie do vnútorného priestoru zastávky. Zastávka bola zrekonštruovaná takmer do finálnej podoby. Zámerom skautov je ešte v blízkej budúcnosti osadiť baner s názvom zastávky a namaľovanie kreatívnej obrysovej mapy okolia do vnútorných priestorov zastávky.

Zhrnutie:

Zastávka bola zrekonštruovaná do finálnej podoby. Osadil sa baner s názvom zastávky a namaľovala sa kreatívna obrysová mapa okolia do vnútorných priestorov zastávky.

ukazovatele