Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Revitalizácia detského ihriska v Nemšovej

Revitalizácia detského ihriska v Nemšovej

9. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 405,17 Eur

Meno a priezvisko organizátora: František Begáň

Počet zapojených dobrovoľníkov: 13

Mená dobrovoľníkov: Ondrej Begáň, Jozef Begáň, František Begáň st., Štefan Novosad, Ján Moravčík, František Begáň ml., Tomáš Barták, Marián Krajčo, Dušan Bednárik, Matúš Blažej, Ivan Sedlár, Daniel Bariš, Michal Koníček

Termín realizácie “minirekonštrukcie”: Ukončenie 26. 10. 2014

Priebeh realizácie:

Minirekonštrukcia prebiehala v mesiacoch august a október. Cieľom aktivity bolo zrekonštruovať viac rokov zdevastované detské ihrisko v Nemšovej v lokalite Záhumnie. Celej rekonštrukcie sa zúčastnilo 13 dobrovoľníkov, ktorí postupne pripravovali ihrisko ku kompletnej rekonštrukcii. Prvé dni prebiehalo chystanie, rezanie, sťahovanie dreva traktorom a zvážanie dreva z hory do Nemšovej. Ďalšie dni boli zamerané na rezanie dreva na mieru, ktoré boli použité na dve pieskoviská, šesť lavičiek, dva vláčiky a jednu kolísku pre najmenších. Ďalšie dni boli zamerané na šúpanie kôry, brúsenie dreva, zarezávanie nôh na vláčik, natieranie komplet použitého dreva, prevoz a inštalácia vláčikov, obrubov, lavičiek a pneumatík. Celkovo boli zrenovované dve lavičky, drevený rám okolo pieskoviska a jedna šmýkalka. Všetky časti boli nanesené náterom a výmeny drevených častí a preto projekt spĺňal všetky požiadavky, ktoré boli vopred stanovené.

Zhrnutie:

Za pomoci príspevku MAS Vršatec, mesta Nemšová, VPS Nemšová, HUBERT Ľuborča o. z. a práci dobrovoľníkov sa podarilo zrekonštruovať viac rokov zdevastované detské ihrisko v Nemšovej v lokalite Záhumnie.

 

 

ukazovatele