Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Aktívny občan Úprava vonkajšieho okolia Materskej školy Dulov

Úprava vonkajšieho okolia Materskej školy Dulov

5. december 2018 Projekty Výška schváleného príspevku: 490,00 Eur

Meno a priezvisko organizátora: Ing. Radka Dzurová

Počet zapojených dobrovoľníkov: 10

Mená a priezviská dobrovoľníkov: Stanislav Bednár,  Radka Dzurová, Silvia Dzurová, Michaela Dzurová, Dušan Dzurový, Ladislav Kováč, Ľuboš Ragula, Anna Repková, Anna Šamajová, Zuzana Šenkeríková.

Termín realizácie „minirekonštrukcie:  júl - august  2018

Celkový rozpočet projektu: 1261,66 Eurz toho príspevok MAS Vršatec: 490 Eur a príspevok obce Pruské   771,66 Eur

 

 

Realizácia projektu  prebiehala počas letných prázdnin, aby bolo možné vykonávať práce v čo najvyššej možnej miere. Na prvom stretnutí  sa začalo s opravou poškodených dielcov plota, malej vstupnej bránky a dvoch veľkých brán. Z plota bola odstránená hrdza a starý náter ako aj z detských prvkov ihriska. Súčasne druhá skupina  pripravovala  výrobu oceľového zábradlia vo výrobnej montážnej hale.  Zhotovené zábradlie následne brigádnici natreli základnou a vrchnou farbou. Bola tiež osadená lavička nad betónový výstup z vodovodnej prípojky, ktorá sa tak jednoducho prekryla. Lavičku zhotovil jeden z brigádnikov a za pomoci ostatných ju osadili na svoje miesto. "Parkovisko" pre bicykle detí bolo vyložené betónovou dlažbou a doplnené novým stojanom  na bicykle.  

 

Fotogalériu k projektu si môžete pozrieť TU.

ukazovatele