Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Ostatné granty Brigáda na hrade Vršatec

Brigáda na hrade Vršatec

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 1 000,00 Eur

Nadácia Pontis

Dňa 25. júla prebehli terénne úpravy a práce v priestoroch hradu Vršatec. V rámci týchto prác sa pokosilo a upravilo nádvorie hradu a časť zachovalej veže. Taktiež sa hrad vyčistil od odpadkov, ktoré sa vyzbierali do vriec. Týchto prác sa zúčastnila kancelária MAS Vršatec, člen Výberovej komisie, zástupcovia CHKO Biele Karpaty a dobrovoľníci. O výkone týchto prác bola upovedomená správa CHKO Biele Karpaty s taktiež OÚŽP Trenčín. O možnosti zapojiť sa prác občanov informovala internetová stránka MAS a obecné rozhlasy. Pre zúčastnených bolo pripravené občerstvenie. Práce trvali približne 4 hodiny. Pokosená tráva a kry sa zhrabali na jednu kopu. Nádvorie hradu a priestranstvo pri zachovanej hradnej stene sa tak vyčistili a získali lepší vzhľad. Ďalšie práce a úpravy prebehnú v septembri. V mesiaci august sa bude konať ústne pojednávanie s dotknutými orgánmi v súvislosti so žiadosťou o povolenie výnimky zo zákona, ktoré bude spojené s obhliadkou hradu. Cieľ stanovený pred začatím aktivity sa nám podarilo splniť.

ukazovatele