Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Súkromný grant Detský folklórny súbor Čajka - vystúpenia

Detský folklórny súbor Čajka - vystúpenia

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 810,00 Eur

„Pomôžte nám v rozlete“

 

Názov projektu

„Pomôžte nám v rozlete“

Konečný prijímateľ

Občianske združenie DFS Čajka

Výška NFP

810,00 Eur

 

DFS Čajka má za sebou 15 rokov aktívnej činnosti v spolupráci s OcÚ Horná Súča, pričom medzi jej výsady patrí práca naozaj s najmenšími deťmi. Za ten čas dostal súbor mnoho ponúk účinkovať na rozličných festivaloch a súťažiach, ale tieto ponuky vždy zlyhali, dôvodom boli financie. Cieľom projektu folklórneho súboru Čajka preto bolo prefinancovať faktúry na cestovné náklady pri reprezentovaní tradičnej súčanskej ľudovej kultúry za hranicami našej vlasti, za hranicami MAS Vršatec a do zariadení sociálnych služieb na území MAS Vršatec. Hlavným cieľom projektu bola reprezentácia Detského folklórneho súboru Čajka práve na vystúpenie do Bratislavy a teda objednávka dopravy. Keďže táto časť projektu nedosahovala verejný záujem, čo je základná podstata projektu, ako protihodnotu súbor vystupoval v domovoch sociálnych služieb na území MAS a potešil tak našich starších spoluobčanov. Práca najmaldšej a najstaršej generácie tak bola krásnym výstupom daného projektu.

 

ukazovatele