Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Súkromný grant Hudobná skupina MLADÍK - nahranie CD

Hudobná skupina MLADÍK - nahranie CD

8. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 2 000,00 Eur

Nahranie CD pre OZ Bližšie k vidieku a prospešné aktivity pre obyvateľov územia MAS

Názov projektu

Nahranie CD pre OZ Bližšie k vidieku a prospešné aktivity pre obyvateľov územia MAS

Konečný prijímateľ

Občianske združenie MLADÍK

Výška NFP

2 000,00 Eur

Úspešne zrealizovaný projekt predstavuje nahrávku hudobného CD Hudobnej skupiny Mladík z Hornej Súče, ktorá je jedným zo zakladajúcich členov MAS Vršatec a pravidelne MAS výborne reprezentuje na rôznych propagačných podujatiach. CD s názvom „Hraj muzika, hraj“ pokrstil predseda MAS Vršatec a zároveň starosta obce Horná Súča Ing. Juraj Ondračka. V rámci pridanej hodnoty, ktorú tento projekt má, členovia hudobnej skupiny zorganizovali práce v teréne, ktorých súčasťou bola úprava okolia, zber odpadkov a natieranie mostov v obci Horná Súča a v jej miestnych častiach. Hudobnej skupine MLADÍK prajeme veľa nadšených fanúšikov. Veríme, že úspech CD je zaručený.

 

 

 

 

 

 

ukazovatele