Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Súkromný grant Ján Mindár - Kvety pre zdravie

Ján Mindár - Kvety pre zdravie

9. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 1 193,00 Eur

Nákup sadeníc, návšteva výstavy a návšteva divadla

 

Názov projektu

„Kvety pre zdravie“

Konečný prijímateľ

FO Ján Mindár

Výška NFP

1 193,00 Eur

 

Ako už zo samotného názvu vyplýva, hlavnú úlohu v tomto projekte hrali kvety. Išlo o kvety vypestované v záhradkárskej dielni pán Jána Mindára, ale aj o kvety vystavené na Medzinárodnej záhradkárskej výstave v Bratislave s názvom Flora 2014. V rámci projektu sa 2. mája 2014 uskutočnil autobusový zájazd na výstavu kvetov FLORA Bratislava pre 45 členov OZ Peregrín, spojený s návštevou divadelného predstavenia opery Nabucco v historickej budove SND. Druhou časťou projektu boli vernisáže výstavy gladiol v Nemšovej, českej republike a Hornej Súči, ktorých súčasťou boli odborné prednášky: Nové trendy v pestovaní a šľachtení gladiol. Na výstavy sa mohla prísť pozrieť široká verejnosť, boli kvalitnou alternatívou na strávenie voľného času. Darované ušľachtilé odrody gladiol skrášľovali aj priestory sociálnych zariadení v Nemšovej, Dolnej Súči, Slavnici, Skalke nad Váhom a priniesli potešenie ich obyvateľom, ktorí už nemôžu žiť produktívny a aktívny spôsob života, nakoľko kvety majú dar vyvolávať pozitívne emócie - radosť, krásu, obdiv a pôsobia priaznivo na zdravie človeka. OZ Peregrín, ktorý bol súčasťou tohto projektu, združuje onkologicky chorých pacientov a hoci nie je členom MAS Vršatec, projekt bol v podstate tvorený pre takto chorých ľudí. Pôvodná žiadosť o dotáciu bola krátená, nakoľko komisia MAS sa uzhodla, že lístky do divadla by si mali hradiť účastníci sami a predmetom projektu teda okrem sadeníc ostal vstup na výstavu a zájazd do Bratislavy.

 

ukazovatele