Spravodaj

ÚvodPropagáciaSpravodaj Spravodaj 1/2017

Spravodaj 1/2017

15. máj 2017 Spravodaj 4289 zobrazení

 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200