Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Aktualizácia harmonogramu výziev IROP na rok 2020

9. marec 2020 Výzvy 1 dokument

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Zoznam dokumetnov

Aktualizovaný harmonogram výziev IROP na rok 2020

ukazovatele