Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2019- aktualizovaný

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2019- aktualizovaný

16. august 2019 Výzvy 1 dokument

Zoznam dokumetnov

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2019- aktualizovaný

ukazovatele