Výzvy

ÚvodVýzvy Harmonogram výziev Harmonogram výziev z PRV 2014 - 2020 na rok 2019 - aktualizácia 1

Harmonogram výziev z PRV 2014 - 2020 na rok 2019 - aktualizácia 1

16. 8. 2019 1 dokument

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200