Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

6. júl 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1.hodnotiaceho kola k 30.06.2020:  99 285,84,- €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  350 714,16,- €

ukazovatele