Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

24. január 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-001:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.1.2020 :  0,00  Eur

Aktuálna disponibilná  výška finančných prostriedkov:  69 644,00 Eur

ukazovatele