Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-005

27. júl 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 1. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-005:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 1. hodnotiaceho kola k 20.7.2020 :  0,00  Eur

Aktuálna disponibilná  výška finančných prostriedkov:  5 000,00 Eur

ukazovatele