Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

5. september 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 2.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 2.hodnotiaceho kola k 30.08.2020:  423 113,14 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  26 886,86,- €

ukazovatele