Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

20. august 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 3. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 3. hodnotiaceho kola k 14.8.2020 :  0,00  Eur

Aktuálna disponibilná  výška finančných prostriedkov:  16 000,00 Eur

ukazovatele