Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002

15. október 2020 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 4. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-512-002 - D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení 

Výška žiadaného príspevku po ukončení 4. hodnotiaceho kola k 14.10.2020 :  0,00  Eur

Aktuálna disponibilná  výška finančných prostriedkov:  16 000,00 Eu

ukazovatele