Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

3. september 2021 Výzvy 0 dokumentov

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:

Výška žiadaného príspevku po ukončení 8.hodnotiaceho kola k 30.08.2021:  323 827.30 €

Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov:  26 886,86,- €

ukazovatele