Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor UKONČENÉ: Malé veci okolo nás 2

UKONČENÉ: Malé veci okolo nás 2

12. marec 2021 Výzvy 3 dokumenty

Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. nadväzuje na úspešný prvý ročník „Malých vecí“a od 15. 3. do 21.5. 2021 vyhlasuje druhý grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie alebo zviditeľnenie nominovaných „Malých vecí“ alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácií i jednotlivcov v regióne.

Pretože nevšedné drobnosti sa stále nachádzajú okolo každého z nás, i keď si ich nemusíme na prvý pohlaď všimnúť. Také „malé veci okolo nás“ totiž väčšinou neusilujú o to, aby ich niekto videl a ocenil, aj keď si to právom zaslúžia. Môže sa jednať o miesta v obci, prírodné krásy, zvláštne stavby, malé múzeá, expozície a ďalšie zaujímavosti, ale môže to byť aj skromná osobnosť alebo neformálny spolok, ktoré robia radosť ostatným. Skúste sa rozhliadnuť okolo seba a nominujte takú drobnosť, maličkosť, malú vec okolo Vás a my jej pomôžeme zažiariť.

V priložených dokumentoch nájdete PRAVIDLÁ SÚŤAŽE, FORMULÁR a VYSPORIADANIE DOTÁCIE.

Zoznam dokumetnov

Pravidlá grantového programu
Registračný formulár
Vyúčtovanie grantu

ukazovatele