Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy Súkromný sektor

Súkromný sektor

Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003

5. máj 2022 vyzvy 0 dokumentov
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vo výzve IROP-CLLD-P782-511-003 pre aktivitu A1-  Podpora podnikania a inovácií na základe výsledku Správy z kontroly Riadiaceho orgánu  pre IROP je 99 285,84  Eur.

Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 12. kole

2. máj 2022 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 

Aktualizácia výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 Príloha výzvy č. 4

11. apríl 2022 vyzvy 1 dokument
Vo výzve IROP-CLLD-P782-511-003 na aktivitu A1 vyhlásenej 20.4.2020 sa mení príloha č. 4  výzvy na predkladanie ŽoPr - Kritériá pre výber projektov z dôvodu zjavnej nesprávnosti v kritériu č.8.

Malé veci okolo nás 3

15. marec 2022 vyzvy 3 dokumenty
Spoločnosť Vetropack Nemšová, s. r. o. vyhlasuje tretí ročník grantového programu malé veci okolo nás!

Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 11. kole

1. marec 2022 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 10. hodnotiacom kole

31. december 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 k 30.12.2022

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 po ukončenom 9. hodnotiacom kole

8. november 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 k 30.10.2021

Informácia o aktuálnej výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003

6. október 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške disponibilnej alokácie výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 k 06.10.2021

Aktualizácia výzvy MAS 028/6.4/2

3. september 2021 vyzvy 3 dokumenty
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8.hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003 pre podnikateľov

3. september 2021 vyzvy 0 dokumentov
Informácia o výške žiadaného príspevku po ukončenom 8. hodnotiacom kole výzvy IROP-CLLD-P782-511-003:
< predchádzajúce
ukazovatele