Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
Úvod AKTÍVNY OBČAN 2018

AKTÍVNY OBČAN 2018

16. apríl 2018 Novinky 0 komentárov
AKTÍVNY OBČAN 2018

AKTÍVNY  OBČAN  je opäť tu !!! Kancelária MAS Vršatec vyhlasuje  výzvu na predkladanie projektov minirekonštrukcii. Ak  poznáš verejné priestranstvo, oddychovú zónu, lavičku, ihrisko, ... ktorému by prospela oprava, neváhaj a zapoj sa s priateľmi do ich rekonštrukcie. 

 

 

CHARAKTERISTIKA  PROJEKTOV MINIREKONŠTRUKCIE:

MAS Vršatec každoročne vyhlasuje aktivitu „Aktívny občan“. Občania majú možnosť posielať svoje návrhy riešenia na „minirekonštrukcie“ zdevastovaných plôch, pričom môže ísť len o udržiavacie práce. Podporujeme najmä návrhy, ktoré majú úžitok pre čo najviac občanov. Podmienkou na získanie finančnej podpory je, že žiadateľ sa zaviaže zrealizovať brigádu spolu s dobrovoľníkmi do určitého vopred stanoveného termínu.  Minirekonštrukcie sú finančne podporené z 2% daní, ktoré nám venovali občania.  Zvyčajne sa tiež podujme obec či mesto prispieť na minirekonštrukciu určitou finančnou čiastkou.  Za posledné roky bolo toto financovanie nastavené v pomere 50:50, čím sa nám podarilo opäť podporiť viac projektov.

 

Do územia MAS Vršatec patria nasledovné obce: Horná Súča, Dolná Súča, Hrabovka, Skalka nad Váhom, Zamarovce, Horné Srnie, Dulov, Červený Kameň, Mikušovce, Tuchyňa, Pruské, Vršatské Podhradie, Krivoklát, Bohunice, Bolešov, Borčice, Slavnica, Kameničany, Sedmerovec a mestá Nemšová a Ilava.

 

  PRAVIDLÁ ZAPOJENIA SA DO PROJEKTU MINIREKONŠTRUKCIE

 Projekt minirekonštrukcie môže predložiť ktorýkoľvek obyvateľ z územia MAS Vršatec, pričom návrh projektu minirekonštrukcie bude obsahovať:

 

- meno, priezvisko, adresu , telefonický a emailový kontaktna organizátora minirekonštrukcie,

 - krátky popis toho, čo by sa malo minirekonštrukciou dosiahnuť,

 - predpokladaný rozpočet minirekonštrukcie /MAS Vršatec môže jeden projekt podporiť vo výške maximálne 50% z celkovej sumy minirekonštrukcie. Pre rok 2018 vyčlenila sumu 300,00,- Eur na jeden projekt, čo znamená že celkový rozpočet projektu môže byť 600,00,- Eur, pričom zvyšných 50% prispeje obec. Pokiaľ pôjde o náročnejšie zmeny v rámci minirekonštrukcie či o zásadnú premenu verejného priestranstva MAS Vršatec môže podporiť projekt sumou maximálne 500,00,- Eur, čo bude opäť predstavovať maximálne 50% z celkovej   sumy projektu, zvyšných 50% doplatí obec, projekt tak môže byť v celkovej výške 1000,00,- Eur./

 - fotodokumentáciu aktuálneho stavu (resp. stavu pred minirekonštrukciou).

 

Organizátor si vyhradzuje právo projektový zámer nezaradiť do výberového konania, ak nespĺňa vyššie uvedené podmienky ! 

  

Svoje nápady na minirekonštrukcie zasielajte spolu so všetkými potrebnými informáciami na e-mailovú adresu: masvrsatec@masvrsatec.sk ,alebo  napálené na CD poštou na adresu:  MAS Vršatec, Ľuborčianska 724/27, 914 41 Nemšová.

 Po obdržaní všetkých projektových zámerov kancelária MAS Vršatec zorganizuje interné výberové konanie, na základe ktorého budú všetci žiadatelia oboznámený s tým, či ich projekt bude/nebude podporený v rámci aktivity Aktívny občan.

  

PODMIENKY PRE VYBRANÝCH ORGANIZÁTOROV O MINIREKONŠTRUKCII

 Po tom ako organizátor obdrží pozitívnu správu o podporení práve jeho návrhu minirekonštrukcie, je povinný minirekonštrukciu zrealizovať  za pomoci dobrovoľníckej brigády.

 Organizátor je povinný kancelárii MAS Vršatec, do vopred stanoveného termínu uvedeného nižšie v tejto výzve, predložiť nasledovné doklady:

 

- Správa zo zrealizovanej aktivity,

- Elektronicky spracovaný rozpočet minirekonštrukcie,

- Doložiť originály bločkov za zakúpené veci nevyhnutné na zrealizovanie minirekonštrukcie,

- Prezenčnú listinu podpísanú všetkými členmi dobrovoľníckej brigády,

- Fotodokumentáciu STAVU PRED minirekonštrukciou,

- Fotodokumentáciu z PRIEBEHU realizácie minirekonštrukcie,

- Fotodokumentáciu  STAVU PO zrealizovaní minirekonštrukcie.

 

Správa zo zrealizovanej aktivity, Elektronický rozpočet a Prezenčná listina budú súčasťou dokumentov, ktoré budú organizátorovi zaslané spolu s pozitívnou správou o podporení jeho návrhu minirekonštrukcie !!

 

Suma ktorou kancelária MAS Vršatec podporí minirekonštrukciu a na ktorej sa spoločne dohodne s organizátorom minirekonštrukcie je záväzná a nemenná.

 

Časový harmonogram:

16.apríl 2018 – vyhlásenie výzvy na zasielanie projektov minirekonštrukcii

15.máj 2018 – ukončenie prijímania návrhov projektov na minirekonštrukcie

do 31. mája 2018 – rozhodnutie o podporených a vyradených projektoch minirekonštrukcie

30. november 2018 – do tohto termínu musia byť minirekonštrukcie zrealizované a organizátor je povinný do tohto termínu MAS Vršatec predložiť všetky povinné náležitosti.

 

 Kontaktná osoba :

Mgr. Jana Minárechová, e-mail: info@masvrsatec.sk, tel. č. 0911 278 480

 

Pridať komentár

Vaše meno *
Váš email *
Váš príspevok *
ukazovatele