O nás

ÚvodO nás

O nás

  

Základné údaje o území:  
Počet obyvateľov 34 592
Rozloha 316, 13 km2
Hustota obyvateľstva 114 obyv./km2
Počet obcí 21
Počet obcí zaradených do pólov rastu 7 KP, 1 IP
Počet obcí nezaradených do pólov rastu              13

 

 

Miestna akčná skupina Vršatec je občianske združenie zložené z verejného, súkromného a občiansko-právneho sektora, ktoré sa nachádza v Trenčianskom kraji na západnom Slovensku na území dvoch okresov – Ilavského a Trenčianskeho.

Miestna akčná skupina je zoskupením iniciatívnych ľudí zo samosprávy obcí, podnikateľov a občianskych združení, ale aj jednotlivcov, ktorí chcú niečo navyše urobiť pre svoje okolie, obec, združenie alebo širšie územie. Ak sa takýto iniciatívni ľudia spoja, môžu veľa dokázať vo svoj prospech, ale i v prospech celého územia, ktoré MAS pokrýva.

Kto sú členovia MAS Vršatec?

Členmi MAS Vršatec sú subjekty, ako verejného, tak i súkromného sektora. MAS Vršatec združuje taktiež samosprávy 21 obcí nachádzajúcich sa v okresoch Trenčín a Ilava. Ide konkrétne o obce Zamarovce, Skalka nad Váhom, Hrabovka, Dolná Súča, Horná Súča, mesto Nemšová, ďalej obce Horné Srnie, Borčice, Bolešov, Kameničany, Slavnica, Sedmerovec, Bohunice, Krivoklát, Pruské, Vršatské Podhradie, Tuchyňa, Mikušovce, Červený Kameň, Dulov a mesto Ilava.

Prečo práve Vršatec a prečo práve týchto 21 obcí?

Zástupcovia takmer všetkých vyššie uvedených obcí sa spoločne stretávali už dlhšiu dobu, najskôr v rámci združenia Zdroje Bielych Karpát to boli obce od Borčíc až po Červený Kameň, len o niečo neskôr vznikla aj Miestna akčná skupina Vlára, ktorá spojila zase obce od Hornej Súče po Horné Srnie. Obe zoskupenia mali za cieľ spoločne rozvíjať celé územie, ktoré pokrývali, ako aj svoje členské obce. V roku 2007 sa obe združenia zhodli na tom, že bude vhodné uchádzať sa o dotáciu z Programu rozvoja vidieka, konkrétne prístupu Leader. Tak vznikla nová miestna akčná skupina.

Prečo práve Vršatec?

Výrazne vytŕčajúce bradlá Vršatca patriace medzi dominanty širšieho regiónu sú vidieť takmer z každej členskej obce.

Aká je hlavná náplň činnosti MAS Vršatec?

MAS Vršatec môže nielen svojim členom, ale i občanom združených obcí, či návštevníkom regiónu, ponúknuť veľmi široký rozsah aktivít – od organizovania spoločných podujatí pre všetkých občanom regiónu, spoločnej propagácie územia vrátane prilákania väčšieho množstva turistov do oblasti, aj nové chodníky, lávky, tržnice, väčšie plochy pre verejné priestranstvá či oddychové zóny, taktiež vybudovanie nových detských ihrísk, krajšie obecné stavby, cyklotrasy či služby pre turistov.

 

 

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200