Kontakt

ÚvodKontakt

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445

Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: SK 45 0200 0000 0023 8200 1656

Telefónne číslo MAS Vršatec /pevná linka/:
+421 (0) 32 64 01 061 – kancelária MAS

e-mail: masvrsatec@masvrsatec.sk

Predseda MAS Vršatec:
Ing. Martin Rác
starosta@obecbolesov.eu

Podpredseda MAS Vršatec:
Eva Hejduková
evahejdukova@azet.sk

Manažér:
Ing.Martina Kenderová
+421 908 505 618
manazer@masvrsatec.sk 

Administratívny pracovník:                                                                                                                                                      Ing.Viera Benková
+421 908 214 140
kancelaria@masvrsatec.sk 

S akýmikoľvek otázkami, žiadosťami alebo informáciami sa prosím obracajte na kanceláriu MAS Vršatec mailom na masvrsatec@masvrsatec.sk. Ďakujeme.

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200