Organizačná štruktúra

ÚvodO násOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

 

Predseda a Podpredseda MAS Vršatec

  Člen Zástupca  
1. Obec Bolešov Ing. Martin Rác predseda združenia
2. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková podpredseda združenia

 

Členovia Výboru:

  Člen Zástupca
1. Obec Bolešov Ing. Martin Rác
2. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková
3. Tradičná pekáreň, s.r.o. Jaroslav Zemanovič
4. Obec Kameničany Igor Daško
5. Hubert Ľuborča František Begáň
6. Agrosúča a.s. Ing. Alojz Švajda
7. Obec Dulov Ing. Jozef Šamaj
8. Vagricol&Co.,s.r.o. Pavol Chmelina
9. Obec Mikušovce Eva Holbová

 

Členovia Monitorovacieho výboru:

  Člen Zástupca
1. Obec Bohunice Ing. Peter Hajdúch
2. Ján Mindár FO
3. Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Ing. Ján Kopšo

 

Členovia Dozornej rady:

  Člen Zástupca
1. Verejný sektor -mesto Nemšová Ing. Nadežda Papierniková
2. Občiansky sektor Bc. Mária Gurínová
3. Podnikateľský sektor Katarína Chmelinová

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200