Organizačná štruktúra

ÚvodO násOrganizačná štruktúra

Organizačná štruktúra

 

Predseda a Podpredseda MAS Vršatec

  Člen Zástupca  
1. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková predseda združenia
2. Vagricol  Pavol Chmelina podpredseda združenia

 

Členovia Výboru:

  Člen Zástupca
1. Tradičná pekáreň, s.r.o. Jaroslav Zemanovič
2. ZO Jednota dôchodcov Slovenska, Tuchyňa Eva Hejduková
3. Obec Horné Srnie Ing. Jozef Húserka
4. Obec Kameničany Igor Daško
5. Hubert Ľuborča František Begáň
6. Agrosúča a.s. Ing. Alojz Švajda
7. Obec Dulov Ing. Jozef Šamaj
8. Vagricol Pavol Chmelina
9. Obec Mikušovce Eva Holbová

 

Členovia Monitorovacieho výboru:

  Člen Zástupca
1. Obec Bohunice Ing. Peter Hajdúch
2. Ján Mindár FO
3. Poľnohospodárske družstvo "Vršatec" Ing. Ján Kopšo

 

Členovia Dozornej rady:

  Člen Zástupca
1. Mesto Nemšová Ing. Nadežda Papierniková
2. Regionálne združenie hasičov a turistov Pruské Bc.Peter Minárik
3. Podnikateľ -FO Katarína Chmelinová

 

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200