Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Ostatné granty

Ostatné granty

8. december 2020

Interreg SK -CZ v roku 2018- Vidiek bez hraníc

Projekty Výška schváleného príspevku: 0,00 Eur
Miestna akčná skupina Vršatec ukončila projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s Kopaničiarsky región -MAS, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v období august 2017 – október 2018.Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ  62 474,28 €, zo ŠR SR 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov 5508,24€.
20. január 2015

Detské ihrisko na ulici Slovenskej armády - Nemšová

Projekty Výška schváleného príspevku: 3 900,00 Eur
 
8. december 2014

Brigáda na hrade Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 1 000,00 Eur
Nadácia Pontis
ukazovatele