Projekty

ÚvodProjekty Súkromný grant - Aktívny občan

Súkromný grant - Aktívny občan

19. 12. 2018 Výška schváleného príspevku: 299,72 Eur

Aktívny občan v Klube dôchodcov Ilava

Meno a priezvisko organizátora: Anna Šatková
5. 12. 2018 Výška schváleného príspevku: 490,00 Eur

Úprava vonkajšieho okolia Materskej školy Dulov

Meno a priezvisko organizátora: Ing. Radka Dzurová
4. 12. 2018 Výška schváleného príspevku: 300,00 Eur

Zrekonštruujme deťom ihrisko v Pruskom pri železnici

Meno a priezvisko organizátora: Marek Kurinec
28. 11. 2018 Výška schváleného príspevku: 300,00 Eur

Zveľadenie prístupovej cesty a okolia cintorína v obci Zamarovce

Meno a priezvisko organizátora: Ing. Viliam Varhaník
13. 11. 2018 Výška schváleného príspevku: 265,00 Eur

Obnova kríža v obci Krivoklát

Meno a priezvisko organizátora: Mária Prekopová,  Ing. Dominika Matuščinová
9. 12. 2016 Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur

Obnova športového areálu- Červený Kameň

Meno a priezvisko organizátora: Martin  Monček
15. 11. 2016 Výška schváleného príspevku: 353,95 Eur

Oprava autobusovej čakárne zastávky Dulov cintorín

Meno a priezvisko organizátora: Jaroslav Mišovec
25. 10. 2016 Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur

Obnova zábradlia popri potoku v obci Krivoklát a rekonštrukcia lavičiek na obecnom cintoríne

Meno a priezvisko organizátora: starostka obce Mária Prekopová a poslankyňa Ing. Dominika Matuščinová
5. 4. 2016 Výška schváleného príspevku: 225,00 Eur

Oprava autobusovej zastávky smer Polníky na námestí v Dolnej Súči

Meno a priezvisko organizátora: Alexander Šedivý
24. 11. 2015 Výška schváleného príspevku: 500,00 Eur

Rekonštrukcia autobusovej zastávky v obci Červený Kameň

Meno a priezvisko organizátora: Martin Monček
24. 11. 2015 Výška schváleného príspevku: 168,00 Eur

Rekonštrukcia zvonice a obecnej knižnice (budovy požiarnej zbrojnice) v obci Krivoklát

Meno a priezvisko organizátora:  Ing. Dominika Matuščinová, Mária Prekopová
6. 11. 2015 Výška schváleného príspevku: 198,00 Eur

Rekonštrukcia a odstránenie vlhkosti- Zvonica Dulov

Meno a priezvisko organizátora:  Vladimír Vanko
2. 9. 2015 Výška schváleného príspevku: 104,72 Eur

Rekonštrukcia lavičiek nad obcou Pruské

Meno a priezvisko organizátora:  Peter Minárik
21. 1. 2015 Výška schváleného príspevku: 146,00 Eur

Obnova ohniska s posedením

Meno a priezvisko organizátora: Martin Monček
8. 1. 2015 Výška schváleného príspevku: 142,74 Eur

Úprava námestia Hrabovka

Meno a priezvisko organizátora: Tomáš Hrudka
16. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur

Na zmrzline s Félixom a Klárou

Meno a priezvisko organizátora: Vladimír Ondreička
16. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 200,00 Eur

Oprava kyselky na Závodí v Dolnej Súči

Meno a priezvisko organizátora: Michal Vavro
12. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 100,00 Eur

Úprava ihriska nad Cigáňom

Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda
9. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 1 193,00 Eur

Ján Mindár - Kvety pre zdravie

Nákup sadeníc, návšteva výstavy a návšteva divadla
9. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 1 430,40 Eur

HUBERT Ľuborča - náučný chodník

“Spoznaj svoje okolie a históriu Nemšová – Ľuborčianska dolina”
9. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 332,28 Eur

Rekonštrukcia zastávky v Nemšovej, Ľuborča kopce

Meno a priezvisko organizátora: Vladislav Kakody
9. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 405,17 Eur

Revitalizácia detského ihriska v Nemšovej

Meno a priezvisko organizátora: František Begáň
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 350,00 Eur

Obnova zábradlia regulovaného potoka v obci Horné Srnie

Meno a priezvisko organizátora: Mária Chovančíková
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 400,00 Eur

Obnova zábradlia popri potoku a zástavky v obci Krivoklát

Meno a priezvisko organizátora: Dominika Matuščinová
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 810,00 Eur

Detský folklórny súbor Čajka - vystúpenia

„Pomôžte nám v rozlete“
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 2 052,80 Eur

NTS Nemšová - oprava detského ihriska

Údržba futbalových ihrísk a oprava a údržba detského ihriska v Športovom areáli NTS Nemšová
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 1 063,85 Eur

FK Slovan Nemšová - náter kabín

Údržba športových kabín a príslušenstva (sociálne zariadenie )
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 2 000,00 Eur

Hudobná skupina MLADÍK - nahranie CD

Nahranie CD pre OZ Bližšie k vidieku a prospešné aktivity pre obyvateľov územia MAS
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 150,00 Eur

Náter kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Kameničanoch

Meno a priezvisko organizátora: Miroslav Bednárik
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 205,66 Eur

Rekonštrukcia futbalového ihriska “Nad cigáňom”

Meno a priezvisko organizátora: Bernard Brisuda
8. 12. 2014 Výška schváleného príspevku: 109,81 Eur

Obnova detského ihriska v Hrabovke

Meno a priezvisko oragnizátora: Tomáš Hrudka

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200