Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodDokumenty Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD MAS Vršatec

word 30. júl 2019 0 stiahnutí 782.26 KB

Dodatok č. 9

zip 9. december 2014 81 stiahnutí 3.82 MB

Dodatok č. 8

zip 9. december 2014 18 stiahnutí 3.82 MB

Dodatok č. 7

zip 9. december 2014 13 stiahnutí 3.97 MB

Dodaotk č. 6

zip 9. december 2014 12 stiahnutí 3.89 MB

Dodatok č. 5

zip 9. december 2014 10 stiahnutí 232.65 KB

Dodatok č. 4

zip 9. december 2014 11 stiahnutí 758.65 KB

Dodatok č. 3

pdf 9. december 2014 18 stiahnutí 2.05 MB

Dodatok č. 2

pdf 9. december 2014 25 stiahnutí 2.07 MB

Záväzná osnova ISRU

word 5. december 2014 122 stiahnutí 6.7 MB
ukazovatele