Dokumenty

ÚvodDokumenty Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD

pdf 7. 6. 2023 0 stiahnutí 2.31 MB

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200