Dokumenty

ÚvodDokumenty Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD MAS Vršatec

Stratégia CLLD MAS Vršatec

word 30. 7. 2019 0 stiahnutí 782.26 kB

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200