Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodVýzvy

Výzvy

Aktualizácia harmonogramu výziev IROP na rok 2020

9. marec 2020 Výzvy 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Malé veci okolo nás- grantový program Vetropack Nemšová, s.r.o.

2. marec 2020 Výzvy 4 dokumenty
Spoločnosť Vetropack Nemšová s.r.o. vyhlasuje grantový program na zlepšenie súčasného stavu, zveľadenie a zviditeľnenie nominovaných "Malých vecí" alebo na podporu zaujímavých, netradičných aktivít a činností spolkov, organizácii a jednotlivcov v regióne.

Aktualizácia č. 1 Výzvy IROP-CLLD-P782-512-001

28. február 2020 Výzvy 17 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec aktualizuje vyhlásenú Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001 v zmysle aktualizácie. č. 1

Výzva IROP-CLLD-P782-512-002

18. február 2020 Výzvy 13 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec

Výzva MAS Vršatec 028/7.5/1

17. február 2020 Výzvy 17 dokumentov
Miestna akčná skupina MAS Vršatec zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

Harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

30. január 2020 Výzvy 1 dokument
Zverejnený harmonogram výziev z PRV 2014-2020 na rok 2020

Harmonogramu výziev IROP na rok 2020

31. október 2019 Výzvy 1 dokument
Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na obdobie január 2020- december 2020 nájdete v priložených dokumentoch.

Výzva IROP-CLLD-P782-512-001

22. október 2019 Výzvy 13 dokumentov
Miestna akčná skupina Vršatec vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku IROP-CLLD-P782-512-001.

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.4

4. október 2019 Výzvy 2 dokumenty
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.4 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 

Zmena termínu ukončenia Výzvy MAS 028/7.2/2

4. október 2019 Výzvy 2 dokumenty
Na základe aktualizácie č.1 Výzvy MAS 028/7.2/2 si vás dovoľujeme upozorniť na zmenu termínu ukončenia výzvy na 31.10.2019. 
< predchádzajúce
ukazovatele