Dokumenty

ÚvodDokumenty Členstvo v MAS Vršatec

Členstvo v MAS Vršatec

Prihláška -členstvo v MAS Vršatec

pdf 13. 1. 2023 0 stiahnutí 547.32 kB

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200