Návštevník regiónuunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Naše aktivityNaše aktivity Výzvynavštívte videoportál
MAS Vršatec
Chcem si požičať  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Projekty spolupráce

Projekty spolupráce

17. január 2022

PROJEKT "SPOLEČNĚ K LEPŠÍ PROPAGACI"

Projekty Výška schváleného príspevku: 20 769,00 Eur
Cieľom projektu je využiť veľký záujem o novovybudované úseky cyklotrás ku smerovaniu cyklistov k návšteve kultúrnych a prírodných zaujímavostí, nielen pozdĺž týchto cyklotrás, ale aj v širšom prihraničnom regióne.
5. marec 2018

INTERREG V-A SK/ CZ Vidiek bez hraníc

Projekty Výška schváleného príspevku: 17 146,25 Eur
2. september 2015

Obnovme strážne veže historickej cesty Magna Via

Projekty Výška schváleného príspevku: 79 800,00 Eur
Do prípravy projektu národnej spolupráce  sa zapojili dvaja partneri : MAS - Občianske združenie pre rozvoj mirkoregiónu „Požitavie – Širočina“  a MAS Vršatec.   Tento projekt bol financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.
13. máj 2015

Národné rozprávky a povesti – poklady národnej identity a tradícií

Projekty Výška schváleného príspevku: 64 000,00 Eur
Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizuje v spolupráci s MAS Šumperský venkov, MAS Horní Pomoraví a MAS Královská stezka. Činnosti projektu sú rozdelené na viac častí. Prvá časť predstavuje súčasť podpory kultúry na území, pričom ide o spoluprácu s divadelnými súbormi. Do projektu sa zapojili súbory: DS Hugo – Pruské, DS Masky – Ilava, DS Leua – Ilava, DS Giovanni – Dolná Súča a DS Po lopate – Horná Súča. V rámci tejto časti projektu ide o nacvičenie divadelných hier, ktoré uchovávajú bohatstvo slovenskej histórie a súčasnosti. 
5. marec 2015

Vonkajšie fitnes – Športom k zdraviu

Projekty Výška schváleného príspevku: 38 900,00 Eur
Predmetom projektu národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala s partnerom MAS Terchovská dolina bolo vytvorenie vonkajšieho outdoor fitness.
27. február 2015

Zvyky a tradície na oboch stranách hranice

Projekty Výška schváleného príspevku: 48 645,00 Eur
Ide o projekt nadnárodnej spolupráce, ktorý bol realizovaný s 5 českými MAS: MAS Vodňanská ryba, OZ Rozkvět Zahrady Jižních Čech, MAS LAG Strakonicko, MAS Česká Kanada a Blanský les – Netolicko.
27. február 2015

Osobnosti našej histórie

Projekty Výška schváleného príspevku: 39 500,00 Eur
Ide o projekt národnej spolupráce, ktorý MAS Vršatec realizovala v spolupráci s MAS Kopaničiarsky región.  
8. december 2020

Interreg SK -CZ v roku 2018- Vidiek bez hraníc

Projekty Výška schváleného príspevku: 73 499,17 Eur
Miestna akčná skupina Vršatec ukončila projekt „Vidiek bez hraníc“ (kód projektu 304031D043) podporený z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na roky 2014 – 2020. Cezhraničný projekt sa realizoval v spolupráci s Kopaničiarsky región -MAS, MAS Moravský kras z.s., MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v období august 2017 – október 2018.Celkový rozpočet projektu bol 73 499,17 €, pričom pozostával zo zdrojov EÚ  62 474,28 €, zo ŠR SR 3 683,40 € a z vlastných zdrojov partnerov 5508,24€.
18. december 2014

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Projekty Výška schváleného príspevku: 40 000,00 Eur
Projekt nadnárodnej spolupráce
18. december 2014

Spoločný marketing Leadrovských skupín mikroregiónov Teplička a Vršatec

Projekty Výška schváleného príspevku: 20 000,00 Eur
Projekt spolupráce bol navrhnutý na základe využitia možnosti návštevnosti mikroregiónu Teplička, ktorý by sa obohatil o možnosti vyžitia, ktoré ponúka región MAS Vršatec.
ukazovatele