Projekty

ÚvodProjekty Projekty spolupráce Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

18. december 2014 Výška schváleného príspevku: 40 000,00 Eur

Projekt nadnárodnej spolupráce

Podaný – marec 2012

Schválený – október 2012

Ukončený – november 2013

Podaný projekt riešil dva základné okruhy na podporu turizmu a zvýšenia cestovného ruchu na území. V prvom rade šlo o osadenie pevných veľkých informačných tabúľ o rozmeroch 2m x 1,5m s výškou od zeme 1m. Na mape sa zakreslil veľký farebný plán príslušnej obce s vyznačením všetkých atraktivít územia, rekreačných oblastí, významných podnikateľov a samozrejme členov MAS. Okolie tabule tvoria fotografie a krátky informačný text o vyznačených bodoch. Tabule sú osadené v centrálnych priestoroch miest/obcí.

 

 

Druhá časť projektu sa venuje interaktívnemu webovému portálu. V rámci tohto portálu si každý návštevník navolí trasu vedúcu cez naše územie so všetkými príslušnými informáciami. Na tomto portále sú podrobne zakreslené cyklotrasy a všetky významné objekty vhodné na turistickú alebo rekreačnú aktivitu. 

www.turista.masvrsatec.sk

Ďalšou časťou projektu bola aj výmenná návšteva medzi MAS Vršatec na územi MAS Vodňanská ryba a naopak. Stretnutie bolo úspešné a došlo k dôležitej výmene skúseností medzi týmito dvoma partnermi.

Kontakt

Miestna akčná skupina Vršatec
Ľuborčianska 724/27
914 41 Nemšová

IČO: 42025303
DIČ: 2022476445
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: 2382001656/0200