Turistaunikátne informácie
z územia MAS Vršatec
Videonavštívte videoportál
MAS Vršatec
Karta zliavzískajte bezplatne
kartu zliav
Darujte 2%  podporte región  spod Vršatca    
ÚvodProjekty Projekty spolupráce Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

Ochrana spoločného kultúrneho bohatstva a výmena skúseností MAS Vršatec a MAS Vodňanská ryba

18. december 2014 Projekty Výška schváleného príspevku: 40 000,00 Eur

Projekt nadnárodnej spolupráce

Podaný – marec 2012

Schválený – október 2012

Ukončený – november 2013

Podaný projekt riešil dva základné okruhy na podporu turizmu a zvýšenia cestovného ruchu na území. V prvom rade šlo o osadenie pevných veľkých informačných tabúľ o rozmeroch 2m x 1,5m s výškou od zeme 1m. Na mape sa zakreslil veľký farebný plán príslušnej obce s vyznačením všetkých atraktivít územia, rekreačných oblastí, významných podnikateľov a samozrejme členov MAS. Okolie tabule tvoria fotografie a krátky informačný text o vyznačených bodoch. Tabule sú osadené v centrálnych priestoroch miest/obcí.

 

 

Druhá časť projektu sa venuje interaktívnemu webovému portálu. V rámci tohto portálu si každý návštevník navolí trasu vedúcu cez naše územie so všetkými príslušnými informáciami. Na tomto portále sú podrobne zakreslené cyklotrasy a všetky významné objekty vhodné na turistickú alebo rekreačnú aktivitu. 

www.turista.masvrsatec.sk

Ďalšou časťou projektu bola aj výmenná návšteva medzi MAS Vršatec na územi MAS Vodňanská ryba a naopak. Stretnutie bolo úspešné a došlo k dôležitej výmene skúseností medzi týmito dvoma partnermi.

ukazovatele